3 smarta sätt att höja årets resultat

3 sätt att höja årets resultat!

1. Se över om det finns kostnader som avser nästa år som bokats på året!

I bokföringsvärlden skall en kostnad bokföras när de tidsmässigt hör hemma. Detta innebär att man ibland kan behöva boka om en kostnad som bokats under pågående år, på nästa år. Detta på grund av att kostnaden faktiskt avser just nästa år. Detta påverkar därmed resultatet positivt, och hjälper alltså till med de svarta siffrorna.

2. Se över om arbete som gjorts under året ännu inte fakturerats

Ibland har man utfört arbete åt en kund, men ännu inte hunnit fakturera. Detta har såklart ett värde, och kan kallas en så kallad upplupen intäkt. En upplupen intäkt påverkar även denna resultatet positivt, och är därmed en god sak att boka om före året summeras.

3. Balansera kostnader!

Saker som är inköpta och som kan anses ha ett värde under en längre tid bör balanseras i bokföringen så dess värde kvarstår under en längre period. Detta kan till exempel vara inventarier som anses ha ett värde under mer än ett år. Balanseras dessa istället för att kostnadsföras direkt så ger även detta en positiv påverkan på årets resultat!