Våra tjänster

Läs mer om vad vi kan erbjuda nedan

Bokföring

Bokföring är mer än att bara redovisa rätt och deklarera till Skatteverket. Hos Bokoredo får du en proaktiv redovisningskonsult och självklart erbjuder vi bara flexibla och digitala lösningar.

Läs mer

Löneadministration

Att fixa lön i ett mindre bolag kan tyckas krångligt nog. Tänk då när det är flera hundra anställda som varje månad vill ha rätt lön. Då behöver du en grym löneadministratör.

Läs mer

Bokslut

Bokslutstider brukar vara hektiska tider, men tack vare digital bokföring, smarta processer och personliga relationer skapar vi värde för dig som kund istället för stress.

Läs mer

Rådgivning

Vår filosofi är att skapa sann kundnytta för alla våra kunder. Detta gör vi genom att vara personligt involverade i våra kunders ekonomi och alltid finna förbättringsmöjligheter.

Läs mer

Vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Är det krångligt att byta redovisningsbyrå?

Att byta redovisningsbyrå är väldigt enkelt. Det enda vi behöver är en SIE-fil av er tidigare redovisningsbyrå, så att vi kan ta vid där de slutar och direkt börja sänka era kostnader. Om så önskas så kan vi med hjälp av en fullmakt sköta dialogen med er tidigare redovisningsbyrå.

Hur fungerar det att vara kund hos er?

Som kund hos Bokoredo har man alltid en personlig ansvarig redovisningskonsult som har full koll på ditt bolag. Det är med denne som all dialog sker, så att en personlig relation kan byggas upp varpå vi kan vara så effektiva som möjligt. Enkelt sagt så skickar man efter varje avslutad period in sitt material till oss och meddelar vilka löner som skall tas ut, vi sköter därefter all bokföring, och återkopplar med frågor. När vi är klara får du som kund en tydlig rapport och feedback från oss så du får hjälp och stöd där du behöver.

Tar ni emot alla bolagsformer?

Vi tar emot samtliga bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och ekonomiska föreningar. Dock så har vi ibland ganska mycket kunder som kommer till oss samtidigt, varpå vi kan tvingas prioritera vilka vi kan ta emot just för tillfället. I dessa fall är vår prioritet att ta emot aktiebolag.

Finns det några villkor för att prisgarantin ska gälla?

Även fast följande saker kan tyckas självklara är det alltid bra att vara extra tydlig.

Bokoredos prisgaranti gäller inte om:

  • Det är du själv som gjort delar av bokföringen för att avlasta din tidigare bokföringsbyrå, om annan närstående person/företag skött bokföringen eller annat förhållande förelegat som gjort att marknadsmässig ersättning ej utgått.
  • Verksamheten i stort har förändrats varpå arbetsbördan ökat sedan bytet till Bokoredo. T.ex. att antalet anställda har ökat och/eller att antalet verifikat förändrats beträffande kvalitet och kvantitet.
  • De uppgifter som angetts inte visar sig stämma överens med verkligheten när samarbetet inletts.
  • Att de tjänster som den tidigare redovisningsbyrån utfört och levererat i huvudsak inte är desamma som de tjänster Bokoredo erbjuder sina kunder.

Hur fungerar Bokoredos prisgaranti?

Oavsett vad du tidigare haft för kostnad för din redovisning garanterar Bokoredo att sänka denna med minst 10 % på årsbasis givet att redovisningskonsulten varit auktoriserad och att tjänsten som utförs är motsvarande.

Har ni någon minidebitering?

Ja, vi debiterar minst 2 timmar per månad oavsett hur litet bolaget är. Vi förstår helt att det kan kännas mycket för de allra minsta kunderna som kontaktar oss och bara har en handfull kvitton per kvartal. Orsaken till vår minidebitering är att vi trots allt varje månad har en process för alla våra kunder som de går igenom. Vi ska bekräfta att materialet är komplett, stämma av bankkonton, bokföra, svara på frågor, göra rapporter, deklarera, fakturera etc. Det finns helt enkelt mycket som sker ”bakom kulisserna” för att ha de system som möjliggör våra låga priser som alla kan åtnjuta.

Hur mycket kommer jag att spara genom att använda Bokoredo?

Det är naturligtvis svårt att svara på exakt hur mycket du kommer att spara på att använda Bokoredo då vi ej vet vilka kostnader du haft tidigare. Vissa av jättarna i branschen tar väldigt mycket betalt, och här brukar vi kunna spara närmre hälften av kostnaden. Normalt sett så minskar vi dock kostnaden för våra kunder betydligt mer än vad vi garanterar, ofta 15-50 %. Genom att skriva i din nuvarande volym här kan vi snabbt återkomma med en uppskattning.

Vad hjälper ni på Bokoredo till med?

Vi på Bokoredo är en helhetsleverantör av redovisningstjänster och hjälper dig med all ekonomisk administration av ditt företag. Vi sköter all den löpande redovisningen och årsavslut samt deklarationer varpå du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi ser oss som din förlängda ekonomiavdelning, och jobbar nära alla våra kunder då vi tror att personliga relationer ofta är de mest effektiva. Läs mer om våra redovisningstjänster.