Det ska kännas tryggt hos Bokoredo

Självklart ska det kännas tryggt att vara kund hos Sveriges smartaste redovisningsbyrå. Därför samlar vi bara in personuppgifter vi verkligen behöver.

I vår fullständiga dataskyddspolicy för Bokoredo förklaras närmare hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Nedan följer en sammanfattning av vår policy.

Så här behandlar vi personuppgifter

Bokoredo behandlar personuppgifter i syfte att administrera vårt kundförhållande till dig. De personuppgifter vi behandlar har antingen lämnas av dig, inhämtas från publika databaser eller från någon av våra samarbetspartners. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Utöver att fullgöra vårt avtal med dig kan vi komma att använda dina personuppgifter för att lämna relevant information om våra tjänster eller i marknadsföringssyfte.

Vidare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för tillgodose säkerheten i våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (ett så kallat registerutdrag) och till dataportabilitet. Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Kontaktuppgifter finner du i vår fullständiga dataskyddspolicy. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Cookies

Bokoredo AB använder cookies för att identifiera och spåra besökare, hur bokoredo.se nyttjas, samt deras inställningar för att kunna erbjuda en bättre surfupplevelse. Detta är helt frivilligt, och cookies kan inaktiveras för vår webb, samt raderas när som helst.