Slipp deklarera moms, arbetsgivaravgifter & källskatt

Visst kan blanketterna från Skatteverket vara stressande och obegripliga? Du är långt ifrån ensam och vi kan glädja dig med att som kund hos oss har du sett din sista deklaration.

Att rapportera till Skatteverket hur mycket företaget ska betala i skatt är något alla måste göra kontinuerligt. Många tycker att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande – och det är lätt att missa ett datum eftersom momsdeklarationer, källskatt och sociala avgifter ofta ska skickas in med olika frekvens. Och så var det det där med preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, men lugn, vi fixar allt!

Vi erbjuder:

  • Skattedeklarationer
  • Rapportering till Skatteverket
  • Momsdeklarationer
  • Personalens källskatt och sociala avgifter
  • Inkomstdeklaration bolag
  • K10

 

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret att deklarera och rapportera till Skatteverket till oss. Vi ger dig en sammanställning över vilka skatter företaget behöver betala, och när det ska betalas. Vi sköter även alla löpande deklarationer som en del av arbetet med den löpande redovisningen, och tar inget extra betalt för det.

Förutom de löpande deklarationerna uppstår även ett par separata deklarationer efter bokslutsarbetet med efterföljande årsredovisning är färdig. Företaget ska lämna in en inkomstdeklaration och ägarna av fåmansbolag ska lämna in en privat inkomstdeklaration, en så kallad K10-blankett.

Bokoredo sköter dessa årliga deklarationer både för dig och ditt bolag i samband med årsavslutningen. Det innebär att du som kund inte behöver oroa dig för hur arbetsgivardeklarationer eller momsdeklarationer skall fyllas i under året, eller hur inkomstdeklarationen ska göras vid årets slut. Vi håller helt enkelt koll på alla siffror, rapporterar till Skatteverket och meddelar dig vad du skall betala och när. Det enda du behöver göra är att betala beloppet vi förser dig med till Skatteverket.